Predstavnik Grada na obuci službenika za mlade jedinica lokalne samouprave

Od 23-27. maja u organizaciji Instituta za razvoj mladih Kult, na Jahorini se realizuje 1. modul Obuke službenika za mlade u jedinicama lokalne samouprave.

Predstavnik Grada na obuci službenika za mlade jedinica lokalne samouprave

Od 23-27. maja u organizaciji Instituta za razvoj mladih Kult, na Jahorini se realizuje 1. modul Obuke službenika za mlade u jedinicama lokalne samouprave.

Na obuci koja je koncipirana kroz realizaciju pet jednakih modula, a koji će biti realizovani u periodu maj-oktobar, učestvuje 19 službenika i omladinskih radnika iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta.

U ime Gradske uprave Prijedor obuku pohađa Ognjen Vukojević, zadužen za poslove i pitanja omladine.

- Obuka je važna i kredibilna za stručno usavršavanje u oblasti rada s mladima, sticanje znanja o pružanju stručne pomoći mladima, identifikaciju ključnih problema, pripremu prijedloga projekata za finansiranje, održiva partnerstva i sticanje kompetencija za što kvalitetniji rad sa mladima. Grad Prijedor ima usvojen dokument Omladinska politika, komisiju za mlade, stručnog saradnika za porodicu i omladinu, formiran Omladinski savjet Prijedor i kancelariju koju koristi ovo krovno omladinsko tijelo, kao i podršku gradonačelnika i republičkog nivoa za politike prema mladima.

Sve to predstavlja snažan preduslov i infrastrukturu da se uhvatimo u koštac sa savremenim izazovima mladih i da se temeljnim i savremenim pristupom, priđe mladima i njihovim potrebama, kako bi zajedno gradili bolje društvo i svoje lokalne zajednice, naglasio je Vukojević.

Izvor: Grad Prijedor