Marketing

Marketing Srpska24


Pozicija Header Top

Dimenzije: 728x90 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru

Pozicija Index Top

Dimenzije: 728x90 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru


Pozicija Index Bottom

Dimenzije: 728x90 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru


Pozicija Sidebar Top

Dimenzije: 300x250 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru

Pozicija Sidebar Bottom

Dimenzije: 300x250 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru


Marketing Srpska24

Pozicija Header Top

Dimenzije: 728x90 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru

Pozicija Post Details Top

Dimenzije: 728x90 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru


Pozicija Post Details Bottom

Dimenzije: 728x90 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru


Pozicija Sidebar Top

Dimenzije: 300x250 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru

Pozicija Sidebar Bottom

Dimenzije: 300x250 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru


Marketing Srpska24

Pozicija Header Top

Dimenzije: 728x90 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru

Pozicija Category Top

Dimenzije: 728x90 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru


Pozicija Category Bottom

Dimenzije: 728x90 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru


Pozicija Sidebar Top

Dimenzije: 300x250 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru

Pozicija Sidebar Bottom

Dimenzije: 300x250 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru


Marketing Srpska24

Pozicija Header Top

Dimenzije: 728x90 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru

Pozicija Search Top

Dimenzije: 728x90 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru


Pozicija Search Bottom

Dimenzije: 728x90 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru


Pozicija Sidebar Top

Dimenzije: 300x250 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru

Pozicija Sidebar Bottom

Dimenzije: 300x250 px

Vrijeme prikazivanja: 30 dana ili po dogovoru
Za sve dodatne informacije o načinu oglašavanja i cijenama kontaktirajte nas putem Email adrese: marketing@srpska24.net