Politika Privatnosti

Ova Politika privatnosti služi da definiše koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo sve druge važne informacije u vezi sa vašim podacima, a u vezi pretraživanja i ostavljanja komentara na Srpska24 portalu.


Politika privatnosti preciznije definiše pravila zaštite ličnih podataka, a u cilju usklađivanja sa Opštom regulativom o zaštiti podataka (GDPR).


Srpska24 Portal omogućava korisnicima da ostave komentare na vijesti na portalu sa sadržajem koji sami kreiraju, kao i pod imenom-pseudonimom koji sami određuju. Stoga u skladu sa vašim pravom na slobodu istraživanja, vi sami birate koje ćete i hoćete li vaše lične podatke učiniti dostupnima javnosti i hoćemo li mi uopšte imati vaše lične podatke. Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi učinite javno dostupnima na našem portalu, mi prikupljamo vaše ime, vrijeme i datum objave komentara kao i Email adresu.


Navedene podatke o vama prikupljamo isključivo u cilju omogućavanja pretraživanja našeg portala i ostavljanja komentara na vijesti. Samim pristupom našoj web stranici i ostavljanjem komentara vi prihvatate Uslove korišćenja kao i ovu Politiku privatnosti, koji su istaknuti na samoj stranici. Takođe, vaše podatke obrađujemo kako bi smo otkrili eventualne greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta. Vaše podatke možemo obrađivati i u slučaju eventualnih zloupotreba naloga kao i sprječavanja istih na komentarima. Ovo podrazumijeva i blokiranje komentara koji krše naša Pravila korišćenja i relevantne zakonske propise.


Srpska24 portal se obavezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.


Na kraju vaše podatke možemo otkriti ili podijeliti sa određenim državnim organima ako se to od nas traži na osnovu člana zakona. Takođe iste možemo oktriti i na osnovu na zakonu utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu propisa može omogućiti uvid u Lične podatke. U vezi sa vašim komentarima čuvamo samo određene informacije, dok tekst komentara ostaje sačuvan u online arhivi vijesti zajedno sa tekstom vijesti.


Srpska24 Portal zadržava pravo da promijeni ili modifikuje ovu Politiku. O svim važnim napomenama i izmjenama Srpska24 može obavijestiti korisnike putem E-maila ili objavljivanjem na portalu. Korišćenjem bilo kog sadržaja na Srpska24 portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korišćenja kao i politici privatnosti.