Vlada donijela uredbu o dodjeli sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart 2021.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o dodjeli sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart, kojom se utvrđuju korisnici sredstava za pružanje direktne podrške Kompenzacionog fonda Republike Srpske, uslovi za njihovu dodjelu, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Vlada donijela uredbu o dodjeli sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart 2021.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o dodjeli sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart, kojom se utvrđuju korisnici sredstava za pružanje direktne podrške Kompenzacionog fonda Republike Srpske, uslovi za njihovu dodjelu, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Pravo na dodjelu sredstava ima poslovni subjekt ili preduzetnik koji ima registrovano sjedište u Republici Srpskoj i koji obavlja djelatnost koja je zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije bila zabranjena u periodu dužem od pet dana, počevši od 4. marta ove godine.

„Pored ovih uslova, poslovni subjekt ili preduzetnik koji posluje u okviru trgovačkog centra obavezan je da ispunjava i dodatni uslov koji podrazumijeva da u periodu od 26. marta do 29. marta nije imao evidentiran promet putem fiskalne kase“, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Sredstva se odobravaju poslovnom subjektu ili preduzetniku za svakog radnika koji je na dan 31. mart registrovan na puno radno vrijeme, u skladu sa podnesenom poreskom prijavom poreza na dohodak od ličnih primanja i doprinosa za mart ove godine.

Privrednim subjektima i preduzetnicima kojima je rad bio zabranjen u periodu dužem od pet, a kraćem od 15 dana sredstva po radniku odobravaju se u iznosu koji predstavlja zbir prijavljenog poreza i doprinosa na lična primanja radnika za mart, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak.

Poslovnim subjektima i preduzetnicima koji su po osnovu zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije u potpunosti imali zabranu obavljanja djelatnosti u periodu dužem od 15 dana u kontinuitetu, počev od 4. marta ove godine, sredstva po radniku odobravaju se u iznosu koji predstavlja zbir njegove prijavljene plate, poreza i doprinosa koji se plaćaju na tu platu za mart.

Postupak dodjele sredstava sprovodi ministarstvo u čijem djelokrugu poslova su djelatnosti poslovnog subjekta ili preduzetnika, navodi se u saopštenju.

Izvor: Grad Trebinje