Sve što trebate da znate o boračkom dodatku u Republici Srpskoj

U Republici Srpskoj počela je prijava za jedinstveni borački dodatak.

Sve što trebate da znate o boračkom dodatku u Republici Srpskoj

Izvor: Nezavisne.com

Međutim, i pored instrukcija koje je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske dostavilo nadležnim gradskim, odnosno opštinskim organima u vezi sa zaprimanjem zahtjeva, brojni borci i dalje imaju nedoumice na koji način će se prijavljivati i ko sve ima pravo na na dodatak.

Zbog toga, u nastavku donosimo detalje svega što treba da znate o boračkom dodatku.

Borački dodatak u Republici Srpskoj će dobiti svi borci koji imaju najmanje jedan mjesec učešća u zoni borbenih dejstava.