Šta je potrebno i koliko košta zamjena ličnih dokumenata?

Šta je potrebno i koliko košta zamjena ličnih dokumenata?

Izvor: Nezavisne.com

Ako iz nekog razloga morate mijenjati lične dokumente, poput lične karte, pasoša ili vozačke dozvole, a ne znate koja je procedura za dobijanje novih, u nastavku možete pročitati šta vam je sve potrebno.

Naravno, postoji nekoliko razloga za njihovu zamjenu, pa su tako različite i naknade, odnosno takse koje se uplaćuju prilikom predaje zahtjeva, no sve te pojedinosti će biti istaknute u daljem tekstu.

Zamjena lične karte u RS

Lična karta je isprava kojom se dokazuje identitet, činjenica mjesta i datuma rođenja, prebivališta, odnosno boravišta za raseljeno lice i državljanstva BiH.

U slučaju da je iz nekih razloga trebate mijenjati, evo šta je potrebno:

U slučaju da je trebate mijenjati radi isteka roka važenja:

* Zahtjev za zamjenu lične karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji)

* Stara lična karta

* Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM - uplatnica

Ako mijenjate ličnu kartu radi promjene prebivališta:

* Zahtjev za zamjenu lične karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji, a podnosi se neposredno nakon provedenog postupka prijave novog prebivališta kod istog službenika)

* Stara lična karta

* Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM - uplatnica