Prijavite nelegalni otpad i preuzmite #GoGreen aplikaciju

Prijavite nelegalni otpad i preuzmite #GoGreen aplikaciju

Zahvaljujući saradnji sa @ReLOaDWesternBalkans programom, koji finansira @europa.ba, a provodi @undpbih,  građani Grada Trebinja imaju priliku prijavljivati nelegalni otpad, kao i upoznati se sa važnošću selektivnog odlaganja otpada.

Aplikacija #GoGreen je prva mobilna aplikacija u BiH koja locira zelena ostrva, povezuje građane sa institucijama vlasti, edukuje mlade i skenira otpad.

Preuzmite je na linku www.gogreen.ba ili skeniranjem QR koda.

Stvaramo zajedno zdrave navike, za čistiju okolinu!