Obavještenje za uzgajivače svinja

Grad Bijeljina, u skladu sa odlukama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poziva uzgajivače svinja sa teritorije grada da se prijave za ulazak u proceduru interventnog otkupa i klanja svinja u ugroženom i zaraženom području, kako bi se postiglo smanjenje broja svinja, a samim tim i broj domaćinstava koja mogu biti pogođena afričkom kugom svinja.

Obavještenje za uzgajivače svinja

Izvor: gradbijeljina.org

Posebno se apeluje na male i srednje proizvođače koji u svojim domaćinstvima imaju do 50 tovnih svinja (od 80 do 120 kilograma) ili svinja van klase da se prijave Odjeljenju za poljoprivredu Grada Bijeljina lično ili putem telefonske linije 055 233 428.
 
Mjere u zaraženom i ugoženom području sprovode se u skladu sa Pravilnikom o mjerama za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorjenjivanje zarazne bolesti afričke kuge svinja, koji je donijelo Ministarstvo, a pod nadzorom veterinarskog inspektora.
 
U skladu sa ovim Pravilnikom, veterinarski inspektor može da odobri upućivanje svinja na hitno klanje u klaonice koje se nalaze u zaraženom i ugoženom području i to: Klaonica „KOD MILENKA SS“, Gornje Crnjelovo - Bijeljina, „Globus“ d.o.o, Bijeljina i MI „ZP Komerc“ d.o.o. Bijeljina. 
 
Za ove objekte Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je izdalo rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti klanja i prerade.
 
Rješenjem o utvrđivanju postupaka provođenja klanja i nadzora nad klanjem svinja u klaonicama u području koje je proglašeno zaraženim i ugroženim od bolesti afričke kuge svinja bliže su utvrđeni postupci provođenja ovog postupka.
 
Prema uputama Ministarstva svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači treba da se jave Područnim kancelarijama - Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi sa zahtjevom, kako bi veterinarski inspektor mogao sprovesti proceduru utvrđivanja nivoa rizika na osnovu biosigurnosnih mjera na samoj farmi, organizovati uzorkovanje i uputiti životinje na klanje.